Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace
Mateřská školaNádražní 7, Šternberk, p. o.

Spustili jsme nové webové stránky.

Historie

Mateřská škola Nádražní 7 Šternberk

Původně dvoutřídní závodní mateřská škola n. p. Chronotechna zahájila provoz v nově adaptované rodinné vilce na ulici Nádražní 15. 1. 1967. V přízemí budovy byla umístěna první třída s hernou, ředitelna, kuchyň a jídelna, v prvním patře pak druhá třída s hernou a stálá ložnice s terasou.

S rozrůstajícím se podnikem vznikla i potřeba umístění většího počtu dětí v mateřské škole, a proto v roce 1968 došlo k dalším stavebním úpravám a z ložnice a terasy v prvním patře byla zřízena třetí třída s hernou, jejíž provoz byl zahájen 1. 11. 1968.

Do stávající podoby opět dvoutřídní mateřské školy, byla budova přestavěna při generální opravě, která probíhala v lednu až červnu roku 1987. Od roku 1993 pak mateřská škola Nádražní přešla pod správu MěÚ ve Šternberku.

msnadr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie zachycuje stav budovy k 31.7.2018 před rekonstrukcí a dostavbou.

Mateřská škola U Dráhy 2 Šternberk

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1934 pro potřebu českého školství v tehdy samostatné obci Lhota u Šternberka. V přízemí se nacházela třída obecné školy a třída mateřské školy, která patřila pod správu obecné školy a která od svého vzniku v roce 1930 sídlila u rolníka Zedníka. V patře pak bydleli nájemníci. Během okupace byla škola zrušena, znovu zahájila činnost v roce 1945 a výnosem z roku 1946 získala mateřská škola vlastní správu. V roce 1952 dostala mateřská škola do užívání i místnost, která doposud patřila obecné škole.

V roce 1953 byla obec Lhota připojena ke Šternberku, dostala název Šternberk – Lhota a budovu mateřské školy i s veškerým inventářem převzal MNV ve Šternberku. V roce 1956 ulice, na které stojí budova mateřské školy, dostala název „U Dráhy“.

1. 1. 1967 byla mateřská škola i s budovou a zařízením převedena pod správu OZ-026 a stala se tak závodní mateřskou školou. Ke konci roku se vystěhovali nájemníci a v 1. patře vznikla ložnice pro děti.

V letech 1970-1972 došlo k rekonstrukci budovy. Její slavnostní otevření proběhlo 15. června 1972 a tímto dnem se mateřská škola stala dvoutřídní s vlastním stravováním.

Pod správu MěÚ ve Šternberku se škola opět vrátila v roce 1993, budovu si město zpočátku pronajímalo, v roce 1998 ji pak získalo bezúplatným převodem.

Od 1. 1. 2001 se MŠ U Dráhy stala odloučeným pracovištěm MŠ Nádražní.

udrahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie zachycuje vzhled budovy po rekonstrukci v roce 1972

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Mateřská škola
Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace.

Nádražní 1302/7 (sídlo ředitelství)
mob.: +420 603 455 763
- Mgr. Iva Kráčmarová,
ředitelka školy

E-mail:
reditelka@msnadrazni.cz