Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace
Mateřská školaNádražní 7, Šternberk, p. o.

Spustili jsme nové webové stránky.

Kalendář akcí

 

Akce školy – již naplánované a domluvené (zajistila zástupkyně Dana Levá)

Školní rok 2023/2024

 

2023
05.10.2023  9,30hod MKZ Kino „Hurá na pohádky“ – pásmo cca 45min. 35 Kč –    

                       obě MŠ Nádražní + U Dráhy

25.10.2023   8.00 „Ježčím krokem celým rokem“ Pacovská – MŠ Nádražní
31.10.2023   Strašidelný karneval - v dopoledních hodinách  - Mš U Dráhy

01.11.2023   8.15 a 10.00 „Ježčím krokem celým rokem“, 80,-Kč – MŠ Nádražní
02.11.2023  Dušičkový rej - Mš Nádražní - v dopoledních hodinách

08.11.2023 „Jak si stromy povídají“ Divadlo Plyšového medvídka   80,-Kč 

                      9.00, 10.15 (Dráha) – ve školní jídelně NádražníNádražní + U Dráhy
02.11.2023   8.15 a 10.00 Ježčím krokem celým rokem MŠ U Dráhy
24.11.2023  Sluňákov – „Bobřík, S panem Kaprem pod vodou“ – MŠ Nádražní
                       100,-Kč + autobus na základě následného propočtu fakturace
05.12.2023    Přijde k nám Mikuláš , možná i čert!

07.12.2023   Muzikál  „S čerty nejsou žerty“, MKZ, 70,- Kč – Nádražní + Dráha,

                       10,15 hod
11.12.2023   Sluňákov  „S panem Kaprem pod vodu“  - MŠ U Dráhy                                           

                       100 Kč + autobus
11.12.2023  Sluňákov „O smutné lesní princezně“    - MŠ U Dráhy
12.12.2023 Vánoční posezení s rodiči - Mš Nádražní

08.12.2023   Krejčík Honza 80,-Kč – školní jídelna Nádražní, 8.30 a 10.00 MŠ U Dráhy

13.12.2023   Cesta do Betléma (paní Svobodová)  80,- Kč - Nádražní
14.12.2023  Vánoční posezení s rodiči  -  Mš U Dráhy

15.12.2023   Cesta do Betléma  - U Dráhy
18.12.2023   Beseda o včelách  9.15 , 10.00  Mateřská škola Nádražní

 

2024
10.01.2024   „Ježek a sněhulák“  - na MŠ Nádražní ŠJ
                       - Divadlo Plyšového medvídka   80,-Kč  9.00hod, 10.15 hod U Dráhy 

14.2.2024       "Masopustní rej"  v dopoledních hodinách propukne masopustní veselí                              ve všech třídách 
08.02.2024      "Masopustní rej v dopoledních hodinách  MŠ U Dráhy
29.02.2024       Vlastivědné muzem Olomouc   50,-Kč + autobus  9.00 hod.
                            MŠ  Nádražní

11.03.2024    Živo jako v úle (Pacovská) - 2 skupiny 8.15 a 10.00  U Dráhy

25.03.2024    Živo jako v úle  2 skupiny   MŠ Nádražní
19.03.2024    Muzikoterapie p. Svobodová  80,- Kč   Mš Nádražní
20.03.2024   Muzikoterapie  p.Svobodová  80,- Kč   Mš U Dráhy
21.03. 2024    Návštěva 3. ZŠ  Vv 9.30  Mš  Nádražní
25.03.2024     Návštěva 3. ZŠ  Mš U Dráhy
27.03.2024     Živo jako v úle 8.00 hod. Mš Nádražní  

03.04.2024   Divadlo Věž - MKZ   80,- Kč , 8.45 hod. -"Jak Uhlíř Skoumal Svěráka

09.04.2024   1. lekce plaveckého výcviku 
10.04. 2024   Africké rytmy  Mš Nádražní 
11.04.02024   Africké rytmy  Mš U Dráhy
18.04.2024   Kino MKZ  "Medvědé příběhy"  50,-Kč 9.30 hod.
20.04.2024   Den otevřených dveří 

24.04.2024    Ostrov odpadků, Divadlo plyšového medvídka - školní jídelna  

                         Nádražní, 80,- Kč    9.00 Nádražní,  10.15 U Dráhy   
29.4.2024        Výlet do litovelského pomoraví  odjezd 8.30 hod.
02.05.2024       Fotografování dětí na společnou fotografii

14.05. 2024      Posezení ke dni matek 15.45 hod.                   

„Od zrníčka k bochníku“ Pacovská v MŠ – rozpis níže

20.05.2024     8.15 a 10.00       MŠ U Dráhy
22.05.2024     8.15 a 10.00       MŠ Nádražní
29.05.2024     8.00  Nádražní
30.05. 2024      Den dětí na zahradě MŠ

05.06.2024     Worshop  s floristskou  8.00 - 10.00 Mš Nádražní
                                                                    10.00 - 12.00 Mš U Dráhy  

 07.06.2024   Sluňákov   „Paloučkem za broučkem“,    100 Kč + autobus – MŠ Nádražní

               
07.06.2024     Sluňákov „Za včelkami do přírody“ - Mš Nádražní

10.06. 2024      Výlet do litovelského pomoraví   Mš U Dráhy   

12.06.2023   Divadlo MKZ cca 60min. „O Balynce dobrém štěněti“ – obě Mš

                           10,15 hod, 35 Kč
13.06. 2024     Worshop s malířem  9.30 hod. Mš Nádražní

18.06. 2024      Workshop s malířem  Mš U Dráhy
18.06.2024     Loučení se školáky - Mš U Dráhy 16.00 hod.

19.06. 2024     Koncert v ZUŠ  9.30 hod.  školáci z obou Mš   
20.06.2024    Loučení se školáky    16.00 hod. Mš Nádražní
21.06.2024     Výletní stezka  "Cestou necestou"  p.Pacáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁDRAŽNÍ ŠKOLNÍ ROK 2022-23
 13.10.2022 Divadlo Plyšového medvídka - Hasičská pohádka 
                     9.00 Mš Nádražní
                     10.15 Mš U Dráhy 
                     Vybíráme : 70,-Kč

 9.11.2022    Fotografování dětí  firma PHOTODIENST Brno,spol.s r.o.

 23.11.2022  Kolo času - za zvuku netradičních nástrojů a zpěvu se děti seznámí s celým rokem. Vybíráme 70Kč                                         
                     

   28.11.2022  Ekologické centrum Sluňákov 
                      program : O smutné lesní princezně  - Sovičky
                                        Bobřík - Sluníčka 
    5.12.2022   Přijde do školky Mikuláš
   7.12.2022  p.Pacovská Dravci 80,-Kč Sluníčka a Sovičky
   8.12.2022  p.Pacovská Dravci Žabičky
   9.12.2022  proběhne ve školce logopedická depistáž pro nemoc dětí přesunuta                        na 20.1.2023
   12.12. 2022  Koncert v ZUŠ 50,-Kč
   13.12.2022   Jdeme do MKZ na promítání  vánočních pohádek  cena: 35,- Kč
   15.12.2022  Vánoční posezení s rodiči s dílničkami v 15.30
   21.12.2022 Vánoční program s Krejčíkem Honzou   60,-Kč
                      Mš Nádražní v 9.00 hod.
                      Mš U Dráhy   v 10.15 hod.
    2023 
   5.1. 2023 Krejčík Honza  "První slovo platí, druhé leze z gatí"  60,-Kč 
                    Mš U Dráhy  v 10.15 hod.
   6.1.2023   Kouzelný zvoneček  - muzikoterapie  
   18.1.2023  Sférické kino  8.30 hod. 80,- Kč 
                     Mš U Dráhy v 10.15 hod.
   20.1.2023 Logopedická depistáž 
   8.2. 2023  Masopustní rej - dopoledne  
   15.2. 2023 Mrož Ambrož  - Divadlo plyšového medvídka 70,-Kč
                      Mš U Dráhy  10.15 hod.
   24.2.2023   Buďme kamarádi   -  program o tom, že nejsme všichni stejní  80,-Kč
     6.3.2023    Maxipe Fík   divadlo v MKZ   70,-Kč
    14.3.2023    Voňavé hádanky  8.30 hod.   70,- Kč
    4.4.2023     1 hodina plavání 8.30 odchod z Mš v 7.45 hod.
    5.4.2023     Dopravní hřiště  - Žabičky  10.00-11.00 hod.  přílby s sebou
    12.4.2023    Dopravní hřiště  - Sluníčka 10.00-11.00 hod   přílby s sebou
    13.4. 2023     Návštěva 1. třídy na  2.Zš  - předškoláci
    14.4.2023     Návštěva  1.třídy a učebny chemie na 3.Zš   - předškoláci
    20.4.2023    Dopravní Hřiště  - Sovičky   10.00-11.00 hod.  přílby s sebou
    26.4.2023     Žáby - program paní Pacákové Sluníčka, Sovičky
    27.4.2023     Žáby - program paní Pacákové - Žabičky
    11.5. 2023      Posezení k svátku matek  15.30 hod.
    3.5. 2023      Fotografování dětí na společnou fotografii  na zahradě 
    15.5.2023       Sluňákov, Louka skřítka Floriána  , odjezd od Mš v 8.00 hod.
                           Vybíráme 80,- Kč + autobus
    18.5.2023      Dopravní hřiště  Sluníčka 9.00-10.00 hod.
    22.5. 2023     Výlet na Farmu Horní Loděnice , odjezd od Mš v 8.30 hod.
                           Vybíráme 150,- Kč na jízdu na koni
    24.5.2023      MuzikoCesta kolem světa  70,-Kč
    29.5.2023      Dopravní hřiště Sovičky 9.00-10.00 hod. 
    29.5.2023      Dopravní hřiště  Žabičky  10.00-11.00hod.
    12.6.2023       Dopravní hřiště Sovičky 10.00-11.00 hod.
    13.6.2023       Dopravní hřiště  Sluníčka  10.00-11.00 hod
    15.6.2023       Dopravní hřiště  Žabičky    10.00-11.00 hod.
    19.6. 2023      Želví stopou - Sluníčka, Sovičky
    20.6.  2023    Loučení se školáky v 15.30 hod.
    21.6. 2023      Želví stopou - žabičky
    28.6.2023      Sluňákov -odjezd od Mš 8.00 hod. vybíráme 80,-Kč + autobus

                                       
 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola U Dráhy 2022-23
 1.11.2022 Dušičkový rej v dopoledních hodinách

30.11.2022 Sluňákov - odjezd 8.00 ze školky
2.12.2022 logopedická depistáž
 5.12. 2022 přijde do školky Mikuláš
13.12.2022 Vánoční posezení s rodiči

  2023

15.2.2023 Mrož Ambrož  na Mš Nádražní 
                  začátek: 10.15 
                  vybíráme : 70,-Kč

21.2.2023 Masopustní rej v maskách v dopoledních hodinách

6.3. 2023 Maxipes Fík v MKZ   70,-Kč   9.30 hod.
20.3.2023 Muzikohrádky 

4.4.2023 1. lekce plavání - informace u třídních učitelek

6.4. 2023 Sluňákov - Paloučkem za broučkem

28.4. 2023 Žáby -program paní Pacákové

3.5.2023  Společné fotografování 

10.5.0Posezení ke dni matek 15.30 

12.6.2023 Výlet do ZOO  ODJEZD V 8.10 HOD.

20.6.2023 Loučení se školáky v 15.30 hod.

23.6.2023 Želví stopou - program paní Pacákové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.

Aktuálně

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Mateřská škola
Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace.

Nádražní 1302/7 (sídlo ředitelství)
mob.: +420 603 455 763
- Mgr. Iva Kráčmarová,
ředitelka školy

E-mail:
reditelka@msnadrazni.cz