Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace
Mateřská školaNádražní 7, Šternberk, p. o.

Spustili jsme nové webové stránky.

O nás

 • Jsme příspěvkovou organizací,  
 • slučující dvě mateřské školy – Nádražní 7 (sídlo ředitelství – 3 třídy – 82 dětí) a U Dráhy 2 (2 třídy – 56 dětí),  
 • s celkovým počtem zapsaných dětí 138,
 • s počtem zaměstnanců 19 - v tom 11 pedagogů, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 5 provozních zaměstnanců a 1 mzdová účetní.

Co nabízíme

 • Mezinárodní a uznávaný alternativní výchovně vzdělávací program „Začít spolu“ (Step by Step), dále s prvky Zdravé školy, Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a multikulturní výchovy (více v ŠVP).
 • Jsme v síti MŠ s enviromentální (ekologickou) výchovou “Mrkvička”.
 • Kvalifikovaný, vstřícný tým.
 • Inovativní postupy a moderní metody.
 • Rodinné a pohodové prostředí, dobré, respektující a podněcující klima.
 • Vybavená centra pro děti – kvalitní a moderní učební pomůcky, nadstandardní výtvarný materiál, hračky, knihy, hry, hudební nástroje, apod.
 • Třídy „spáčů“ (v těch jsou děti, které spánek potřebují) x „nespáčů“ (zde děti, typičtí nespáči, cca 1 hod odpočívají na molitanových lehátkách bez pyžama, pak provádí klidové činnosti a hry v centrech, je zde prostor pro individuální přístup učitelky k dětem).
 • Nově zrekonstruovanou a postavenou MŠ Nádražní 7 s hřištěm – 2017 – 2018, otevřenou a uvedenou do provozu od 3.9.2018. 
 • Zcela zrekonstruovanou MŠ (odloučené pracoviště) U Dráhy 2 v roce 2008.
 • Přírodní hřiště s možností ekologické výchovy – U Dráhy – výstavba 2015.
 • Možnost pobytu rodičů v mateřské škole se svým dítětem, otevřenost školy, prostor.
 • Plavecký výcvik pro předškoláky v Uničově (duben – červen).
 • Výstupy a informovanost rodičů v oblasti logopedické péče dětí – spolupracujeme s paní PaedDr. Olgou Havelkovou (klinická logopedie Šternberk, Horní nám. 12/13 u MUDr. Žišky, kontakty 775 901 311, 775 570 183).
 • Různé akce (např. vánoční posezení s rodinou, dětský karneval, vycházky do lesa za účasti a vedení lesníka, oslava Dne matek, Dne dětí, rozloučení se školáky, účast na výstavách, různé výlety - např. do ekologického centra Sluňákov, Pevnosti poznání Olomouc, ZOO Kopeček, Pradědovy galerie Jiříkov, Litovelské Pomoraví). Děti navštěvují pravidelně divadelní představení a kino a také jsou jim nabízena kvalitní představení a programy přímo v naší mateřské škole.

Co nenabízíme

 • Kroužky v mimoškolním čase a proč? – v našem městě je Základní umělecká škola s širokou nabídkou nejrůznějších oborů hudebních, dramatických, pohybových, výtvarných a dalších, pod vedením aprobovaných, zkušených odborníků a profesionálů, dále mohou děti využívat pestré nabídky Domu dětí a mládeže.
 • Školní vzdělávací program MŠ zahrnuje veškeré činnosti pro děti – rozumové, matematické, jazykové, výtvarné, pracovní, hudební, tělesné, literární, estetické apod.
 • Dále si myslíme, že pro malé děti trávící někdy dobu v MŠ od 6,00 až do 16,00 hod je to velmi náročné po stránce psychické i tělesné.

Citujeme z Manuálu k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který zpracovali fundovaní a zainteresovaní odborníci a vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2005:

„Stalo se zvykem, že mateřské školy namísto toho, aby svůj program orientovaly některým směrem, nabízejí nejrůznější kroužky (jazykové, výtvarné, hudební či sportovní apod.), a to zejména z důvodů konkurenčních a zároveň na přání rodičů. V souladu s požadavky RVP PV není možné, aby tyto kroužky byly organizovány a realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu. To znamená, že ať už jsou to kroužky vedené samotnou učitelkou, nebo za spoluúčasti odborníků, měly by být zařazovány pokud možno mimo pravidelnou provozní dobu zařízení a mimo pracovní dobu pedagogů, neboť nejsou součástí předškolního vzdělávání, resp. školního vzdělávacího programu. Rozsáhlá nabídka kroužků a její roztříštěnost v žádném případě nesvědčí o kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Právě vytváření vlastních ŠVP je jednou z možností, jak mohou pedagogové přesvědčovat rodiče o kvalitě svého standardního programu a jeho přínosu pro dítě a působit na ně tak, aby nespatřovali hodnotu a kvalitu vzdělávání pouze v eventuální nabídce „nadstandardních“ kroužků či služeb“.

Objasnění pojmu alternativní škola

Pojem je mnohovýznamový a užívá se často jako synonymický ekvivalent k jiným pojmům jako netradiční, volná, svobodná, otevřená, inovativní a nezávislá škola. Je obecný termín označující takové školní vzdělávání, které je odlišné od vzdělávání nabízeného státem. Inovativní škola prosazuje v praxi metody a formy práce umožňující naplňovat pedagogické principy alternativní pedagogiky, jejichž konečným důsledkem je zdravý a přirozený vývoj jednotlivců a minimalizování sociálně negativních jevů ve společnosti.

Alternativní škola:

 Je zaměřena pedocentricky, tzn., že výchova se zaměřuje na osobu dítěte a škola vykonává všechny výchovné činnosti v souladu s individualitou dítěte.

 1. Je aktivní. Podle okolností uplatňuje některé z mnoha vyučovacích forem (např. rozhovoru, skupinové a individuální práce, projektového vyučování atd.) Nejvyšším cílem je přitom rozvoj aktivity a odpovědnosti dítěte. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost    a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu.
 2. Usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysoce důležitou oblast emočního a sociálního rozvoje jednotlivce.
 3. Je chápána jako „společenství“. To znamená, že formy a postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně jak dětmi, tak i učiteli a rodiči.
 4. Je chápána podle principu „Par la vie – pour la vie“. Míní se tím učení „z života pro život“, tj. cílem vzdělávání je zapojení dětí do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy.

Další vlastnosti alternativní školy:

 • Rozvrh a organizace dne vychází ze zájmu dětí a flexibility jejich potřeb.
 • Učitel je v roli poradce, partnera a staršího (zkušenějšího) kamaráda.
 • Důraz na objevování věcí a vnitřní motivaci.
 • Důraz na spolupráci ve skupinách.
 • Vzdělávání jsou otevřeny i prostory mimo třídu a školu.
 • Důraz na tvořivost a iniciativy.
 • Dítě rozhoduje samo o pořadí zadaných úkolů.

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakt

Mateřská škola
Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace.

Nádražní 1302/7 (sídlo ředitelství)
mob.: +420 603 455 763
- Mgr. Iva Kráčmarová,
ředitelka školy

E-mail:
reditelka@msnadrazni.cz